Gdański Teatr Szekspirowski / bufet dla aktorów

architekt wnętrz: Marta Koniczuk

Projekt bufetu dla aktorów zakładał stworzenie wnętrza komfortowego, jasnego, będącego miejscem odpoczynku przed i po spektaklu oraz w trakcie prób.

Celem projektu było zachowanie spójności z charakterem bryły teatru. Inspiracją stała się graficzność tekstu, faktura papieru oraz subtelna elegancja kompozycji bieli z czernią.  Lekkość detalu blatów oraz linearność opraw oświetleniowych zestawiono z pulsującą aplikacją graficzną.