Oferta

0 Etap – Analiza potrzeb – niezobowiązujące spotkanie

W pierwszej kolejności chcemy poznać potrzeby inwestora, dowiedzieć się jaki tryb życia prowadzi, kto będzie mieszkał lub użytkował projektowane wnętrza, w jakiej przestrzeni czuje się najlepiej i jak możemy stworzyć dla niego najlepszą przestrzeń. Pierwsze, niezobowiązujące spotkanie ma na celu wzajemne zapoznanie, omówienie tematu projektu i budżetu inwestycji.

Sugerujemy aby poprzedzili Państwo pierwsze spotkanie przesłaniem rzutów (planów) pomieszczeń, których wnętrza chcecie Państwo zaprojektować. Pomoże to we właściwym oszacowaniu zakresu prac jakie muszą zostać wykonane przez pracownię. Inwestor może na spotkaniu przedstawić inspiracje i rozwiązania, na które zwrócił uwagę.

Na podstawie Państwa wytycznych co do zakresu projektu, przeznaczenia i metrażu lokalu oraz jego lokalizacji przygotowana zostanie przez nas wycena prac projektowych. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na współpracę, to z chwilą podpisania umowy rozpocznie się właściwy proces projektowania.

ETAP 1 – Inwentaryzacja

Praca rozpoczyna się od podpisania umowy i wpłaty zaliczki.

Podczas wizji lokalnej wykonujemy dokładne pomiary i zdjęcia lokalu, niezbędne do sporządzenia rysunku technicznego, zawierającego rzeczywiste wymiary wnętrza.

Inwentaryzacja jest niezbędna, aby przejść do następnego etapu projektowego i stworzenia rzetelnego projektu wykonawczego. W sytuacji, kiedy budynek jest dopiero w trakcie budowy i nie ma możliwości zmierzenia rzeczywistych wymiarów, projekt tworzony jest na podstawie podkładów dostarczonych przez inwestora.

ETAP 2 – Projekt funkcjonalno-przestrzenny wnętrz – zakres opracowania = 35% projektu całościowego

 • 2.1. Omówienie z inwestorem jego oczekiwań w użytkowaniu wnętrza, uzgodnienie wybranego stylu i standardu wykończenia w ramach możliwości jakie stwarza dane wnętrze.
 • 2.2. Analiza wnętrza całościowego pod kątem ergonomii, czyli jak najbardziej optymalnego wykorzystania przestrzeni.
 • 2.3. Podział wnętrz na strefy funkcjonalne, dostosowane do wymogów inwestora.2.4. Usytuowanie przestrzeni, ścian, ścianek działowych z uwzględnieniem ewentualnego przestawienia, powiększenia czy przearanżowania pomieszczeń. Konkretne wytyczne z wymiarami dla wykonawców branżowych.2.5. Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, technicznych z zachowaniem wymogów budowlanych, wod-kan, elektrycznych, ergonomii. Konkretne wytyczne z wymiarami dla wykonawców branżowych.
 • 2.6. Aranżacja oświetlenia poszczególnych pomieszczeń, stropów, wnęk dekoracyjnych, elementów kreowania przestrzeni światłem. Projekt punktów elektrycznych na rzucie projektowanego lokalu, schematycznie zaznaczone wszystkie punkty elektryczne w tym zwymiarowane oświetlenie.
 • 2.7. Aranżacja podłóg i sufitów podwieszanych kształtująca zamierzony styl i charakter wnętrz.
 • 2.8. Rozmieszczenie mebli i sprzętów ruchomych z uwzględnieniem ergonomii.
 • 2.9. Aranżacja funkcjonalna kuchni, łazienek, wc, garderoby, holu itd.
 • 2.10. Ewentualne szkicowe widoki ścian, prezentujące pomysły projektowe oraz materiały.
 • 2.11. Uzgodnienia techniczne z wykonawcami na budowie odnośnie ścian i instalacji.

Projekt funkcjonalno-przestrzenny wnętrz zostaje wykonany w skali 1:50 w wersjach, z zaznaczonymi ścianami, meblami i wyposażeniem. Rysunki uwzględniają oczekiwania inwestora oraz możliwości techniczne i funkcjonalne wnętrz a także proponują rozwiązania, o których klient wcześniej nawet nie pomyślał, a które my widzimy dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Pozwala to inwestorowi na wybór najbardziej optymalnego dla siebie rozwiązania. Ilość wykonanych wersji nie ma wpływu na uzgodnioną z inwestorem wycenę za projekt funkcjonalno-przestrzenny. Projekt aranżacji wnętrz zostaje wykonany na podstawie przprowadzoenj inwentaryzacji lub dokumentacji architektoniczno-budowlanej, udostępnionej przez inwestora Po uzgodnieniu ostatecznej wersji Etap 2 uważa się za ukończony.

Etap 3 – Projekt materiałowo-stylistyczny wnętrza – zakres opracowania = 35% projektu całościowego.

 • 3.1. Dobór kolorystyki i stylu mebli oraz sprzętów i urządzeń.
 • 3.2. Dobór elementów wykończeniowych i dekoracyjnych.
 • 3.3. Dobór glazury, kamienia naturalnego, podłóg drewnianych, drzwi.
 • 3.4. Dobór kolorów farb na ściany, sufity, wnęki.
 • 3.5. Dobór oświetlenia, jak lampy, kinkiety, podświetlenie dekoracyjne.
 • 3.6. Dobór armatury sanitarnej.
 • 3.7. Etapem końcowym projektu materiałowo-stylistycznego są plansze kolorystyczne określonego stylu i charakteru wnętrz, opracowane dla każdego poszczególnego wnętrza. Zawierają one zestawienie materiałów wykończeniowych, wzorniki wybranych kolorów farb, zdjęcia tapet, tkanin, mebli, elementów dekoracyjnych, opraw oświetleniowych, armatury sanitarnej, podłóg, charakteru drzwi itp. Cały asortyment przedstawiony jest w wariantach cenowych z podaniem producenta lub miejsca zakupu, lub wskazaniem sklepu internetowego. Pozwala to inwestorowi na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru.
 • 3.8. Jeżeli asortyment przedstawiony na planszach kolorystycznych wymaga uzupełnienia, architekt wnętrz uczestniczy w wyjazdach związanych z wyborem i zakupami.

Etap 4 – Wizualizacje – zakres opracowania = 10% projektu całościowego

Przygotowanie widoków 3d, ma na celu zaprezentować całościowe zestawienie omówionych wcześniej materiałów, mebli, lamp, podłóg oraz rozwiązań przestrzennych, żeby w najlepszy możliwy sposób pokazać jak docelowo będzie wyglądało wnętrze. W pierwszej kolejności powstają proste widoki do ewentualnych poprawek i drobnych zmian, po czym całość nasyca się omówionymi detalami i otrzymuje realistyczny wygląd.

Etap 5 – Techniczna dokumentacja wykonawcza – zakres opracowania = 20% projektu całościowego.

 • 5.1. Rysunki techniczne mebli kuchennych dla wykonawcy.
 • 5.2. Rysunki techniczne ścian i podłóg w kuchni, łazience, w.c., holu itd., uwzględniające wymiary oraz rozkład i rozkrój wybranej glazury. Pozwala to na dokładne obliczenie ilości do zakupu, efektywne wykorzystanie materiałów oraz prawidłowe wykonanie przez glazurnika.
 • 5.3. Rysunki techniczne mebli do zabudowy „pod wymiar”, np. w kuchni, łazience, garderobie, holu, lad recepcyjnych, detale mocowania elementów kamiennych oraz innych nietypowych detali.
 • 5.4. Rysunki techniczne ewentualnych mebli wolnostojących.
 • 5.5. Rysunki techniczne detali konstrukcyjnych lub elementów dekoracyjnych, kształtujących charakter wnętrz.
 • 5.6. Jeżeli we wnętrzu przewidziany jest kominek, to projekt koncepcyjny kominka.
 • 5.7. Podstawowe uzgodnienia techniczne z wykonawcami na budowie.

Dokumentacja techniczna wykonana zostaje w skali 1:20. Po wykonaniu dokumentacji technicznej, zmiana decyzji inwestora dotycząca uzgodnionej i zatwierdzonej na etapie kolorystyki glazury, skutkuje koniecznością wykonania nowych rysunków technicznych w oparciu o nowe wymiary. Rysunki takie traktowane są jako nowe zlecenie.

Dzięki szczegółowym projektom mebli oraz widokom ścian i podłóg, wykonywane są iościowe zestawienia materiałów, niezbędne do sporządzania wycen przez naszych dostawców. Projekt budowalny i projekty mebli wyceniane są przez naszych sprawdzonych wykonawców.

Etap 6 – Nadzór* – wyceniany indywidualnie w zależności od metrażu i ilości projektowanych nietypowych rozwiązań wymagających konsultacji

 • 6.1. Nadzór nad realizacją projektu, zaczyna się w momencie rozpoczęcia prac wykończeniowych. Prowadzone są kontrole na budowie, weryfikujące zgodność wykonywanych prac z projektem oraz wprowadzanie ewentualnych zmian, spójnych z całym założeniem projektu.
 • 6.2. Uzgodnienia projektowe oraz koordynacja wykonania, dostaw, montażu wszelkiego asortymentu nietypowego zleconego wg projektu indywidualnego architektury wnętrz poza budową.
 • 6.3. Uzgodnienia techniczne z firmami wykonującymi nietypowy asortyment na zamówienie wg projektu arch. wnętrz (np. szkło gięte, elementy metalowe, kamień naturalny, meble projektowane, sztukateria, elementy dekoracyjne itd).
 • 6.4. Ekipy budowlane, stolarze, tapicerzy, szklarze, ślusarz, kominkarz to tylko niektóre branże wchodzą w skład naszego nadzoru i koordynacji prac na inwestycji.
 • 6.5. Dzięki polecanym i sprawdzonym dostawcom, klient ma gwarancje, że kupuje materiały zgodnie z zamówieniem oraz z atrakcyjnymi rabatami.
 • 6.6. Na zakończenie umawiamy profesjonalne zdjęcia wnętrz.

Nadzór autorski gwarantuje koordynację oraz odpowiedni przebieg prac. Polega on na nadzorowaniu procesu wykonawczego na budowie, czy wszystkie prace są zgodne z projektem, oraz kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wszystkie pytania i wątpliwości wynikające z procesu wykonawczego rozwiązywane są na bieżąco podczas wizyt na budowie, a także telefonicznie w przypadku nieskomplikowanych tematów wykonawczych.

UWAGA:

Inwestor może zamówić całościowy projekt architektury wnętrz /100% opracowania/ lub którykolwiek z wybranych etapów i zakresów opracowania.

Terminarz prac

Czas potrzebny na przygotowanie kompleksowego projektu zależny jest od wielu czynników:

 • -wielkości lokalu objętego projektem
 • -skomplikowania projektu (dodatkowe rysunki techniczne)
 • -ilości wprowadzanych zmian do projektu
 • -szybkości podejmowanych decyzji przez Inwestora oraz możliwości spotkań
 • -aktualnego grafiku prac pracowni